Stamboek

 

In Nederland is er geen apart stamboek voor de Belted Galloway. Wel is het mogelijk om de Belted Galloway te laten registreren bij CRV-Delta als stamboekvee.
Alle dieren van Stal Rozenburg zijn stamboekdieren.
 
Tevens is Stal Rozenburg Associate Annual Membership van The Belted Galloway Cattle Society, teneinde de kwaliteit van Stal Rozenburg te waarborgen.